od 2019 r.

Gazetka Wydziałowa ChemiX jest zbiorem najważniejszych informacji o poprzednich oraz przyszłych wydarzeniach Naszego Wydziału. Czasopismo jest skierowane do studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Chemii UG.  Dystrybutorem miesięcznika ChemiX jest Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 


Redaktor naczelny: Damian Makowski
Redaktor w roku akademickim 2019/2020: Mateusz A. Baluk
Kontakt: samorzad.chemia.ug@gmail.com