OGŁOSZENIE WYBORCZE

Ogłasza się wybory  

do Rady Samorządu Studentów

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

(§15 punkt 1 Regulaminu Studentów UG) 

w dniach 07-11.12.2020

w godzinach 10.00-14.00
(pokój C2, koło szatni)

Zgłoszenia kandydatów odbywa się poprzez wysłanie w postaci pliku .pdf swojej kandydatury na adres e-mailowy: samorzad.chemia.ug@gmail.com

Zgłoszenia powinny być wysłane w postaci pliku pdf obejmującego jedną stronę A4 w którym powinny być umieszczone takie informacje jak: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, zdjęcie oraz odpowiedz na pytanie „Co chciałbyś zmienić na Wydziale Chemii ?”. 

Zgłoszenia proszę wysyłać pod wskazany adres: samorzad.chemia.ug@gmail.com nie później niż do dnia 04.12.2020 godziny 23.59.59. Zgłoszenia otrzymane po tym czasie uznane są za nieważne. 

UWAGA!!!

Proszę zaglądać do skrzynki e-mailowej po wysłaniu zgłoszenia. Jeśli nie otrzymaliście od członka Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej wiadomości zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia prosimy
o kontakt przez inne kanały (chat strony, chat fanpage lub chemiliada@gmail.com). 

Kandydując do Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG akceptujesz Regulamin Wyborów uchwalony dnia 01.10.2019 przez RSSWCh UG.

Dnia 05.12.2020 zostanie opublikowana lista kandydatów. 

Od dnia 07.12.2020 godziny 10.00 do momentu ogłoszenia wyników wyborów przez WKW ustala się ciszę wyborczą, w trakcie której trzeba szczególnie przestrzegać punktu 8 i 9 wyżej wspomnianego Regulaminu Wyborów. 

Skład Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej:

  • Karolina Ławska (Przewodnicząca Komisji)

  • Simona Kołek (Zastępca Przewodniczącej Komisji)

  • Damian Makowski (członek Komisji)

Na podstawie wyborów przeprowadzonych w dniach 7-11 grudnia, Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że członkami Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG zostają:

-Golbiński Kamil

-Gołaszewska Dominika

-Kubiak Alicja

-Rolka Michał

-Rulka Oliwia

-Stasiuk Magdalena

-Zacharska Ola