Aktualny skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jest następujący:

Przewodniczący: Damian Makowski

Wiceprzewodniczący ds. Promocji : Karolina Ławska

Wiceprzewodnicząca ds. Nauki: Dominika Gołaszewska

Wiceprzewodnicząca ds. Organizacji: Oliwia Rulka

Pozostali członkowie: Simona Kołek, Kamil Golbiński, Ola Zacharska, Alicja Kubiak, Michał Rolka, Magdalena Stasiuk

Przedstawiciele do Rady Dziekana

Dominika Gołaszewska, Karolina Ławska

Skład Komisji ds. finansowania konferencji i projektów naukowych

Simona Kołek, Marta Domżalska, Damian Makowski