Aktualny skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jest następujący:

Przewodniczący: Dawid Strzelecki

Wiceprzewodniczący ds. Promocji : Konrad Malec

Wiceprzewodnicząca ds. Nauki: Magdalena Stasiuk

Pozostali członkowie: Julia Dunajska, Oliwia Rulka, Michał Rolka