Kierunek Chemia

I rok

Amelia Ciskowska

II rok

Agnieszka Doppke

III rok

Radosław Witkowski

MSU I rok

David Pawłowski

MSU II rok

Magdalena Stasiuk


Kierunek Ochrona Środowiska

I rok

Maja Nietupska

II rok

Bober Daria

III rok

Mateusz Gładki

Kierunek Biznes Chemiczny

I rok

Zofia Kaczmarczyk

II rok

Oliwia Laskowska

III rok

Aleksandra Goszczyńska

IV rok

Klaudia Osuchp

MSU I rok

Datta MagdalenaObowiązki starostów:

  • reprezentowanie roku wobec Władz Wydziału WCh UG, Rady Samorządu Studentów WCh UG oraz pracowników;
  • ustalanie terminów egzaminów;
  • kontakt z dziekanatem;
  • zbiórka legitymacji;
  • pomoc w zapisach na wykłady do wyboru oraz fakultety